آموزش های عمومی

در کلینیک تخصصی مشاوره و روانپزشکی کاغذ سپید آموزش در دو سطح آموزش عمومی و آموزش های تخصصی برگزار می شود.
آموزش عمومی به منزله آموزش هایی است که به خانواده ها، زوجین، کودکان و نوجوانان و دانش آموزان و دانش جویان در راستای رسیدن به اهداف ارائه می شود.

به عنوان نمونه آموزش پیش از ازدواج یک آموزش عمومی برای زوجینی است که تمایل به تشکیل زندگی مشترک دارند اما آموزش های لازم برای برقراری این ارتباط و تداوم آن را نیاموخته اند، به همین دلیل علارغم علاقه ای که به یکدیگر دارند در مواجهه با چالش های زندگی به درستی و با شناخت عمل نکرده و این موجب بروز اختلافاتی بین این دو می شود.

درحالی که یک دوره آموزش قبل از ازدواج برای هر دوی این عزیزان می تواند راهگشای مشکلات بوده و به راحتی مسائل پیش روی ایشان با طرح مسائل بنیادی که در دوره های آموزشی مطرح می شود حل شده و رفع شود.

در بخش زیر می توانید برخی از آموزش های عمومی و فعال مرکز مشاوره کاغذ سپید را مشاهده نمایید.

قبل-از-ازدواج-min
دانش زندگی

آموزش های قبل ازدواج

کودک
والدین خوب

آموزش تربیت فرزندان

مهارت
شناخت خود

آموزش درک مهارت های فردی

کودکان
مهارت کودکان

آموزش کشف مهارت ها و توانایی های کودکان