آموزش های تخصصی

در کلینیک تخصصی مشاوره و روانپزشکی کاغذ سپید آموزش در دو سطح آموزش عمومی و آموزش های تخصصی برگزار می شود.
آموزش های اختصاصی در خصوص مباحث تخصصی روانشناسی مانند روان درمانی اگزیستانسیال، گروه درمانی و … که به علاقه مندان و دانش آموختگان رشته های روانشناسی ارائه می شود.

در لیست ذیل می توانید آموزش های فعال مرکز مشاوره کاغذ سپید را مشاهده نموده و در صورت تمایل به شرکت در هر یک از این دوره ها با ما در ارتباط باشید.


ZOJ

زوج درمانی

گروه

گروه درمانی

exist

روان درمانی اگزیستانسیال