دوره های آموزشی

در کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی کاغذ سپید آموزش در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار می شود.
آموزش عمومی به منزله آموزش هایی است که به خانواده ها، زوجین، کودکان و نوجوانان و دانش آموزان و دانش جویان در راستای رسیدن به سلامت روان و اهداف شخصی ارائه می شود.

آموزش های اختصاصی در خصوص مباحث تخصصی روانشناسی مانند روان درمانی اگزیستانسیال، گروه درمانی و … که به علاقه مندان و دانش آموختگان رشته های روانشناسی ارائه می شود.