اختلالات روان

آگوست 9, 2021

استرس وروش های مقابله بر آن

استرس چیست ؟ استرس یا فشار روانی احساس تنش عاطفی یا جسمی است. این عارضه می تواند ناشی از هر واقعه یا فکری شود که موجب […]
آگوست 1, 2021

درمان اضطراب وعوامل موثر بر آن

مرکزمشاوره کاغذ سپید این مقاله را با موضوع اضطراب و عوامل موثربرآن به شرح ذیل ارائه می دهد: اضطراب پاسخ طبیعی بدن شما به استرس است. […]