خدمات مرکز مشاوره کاغذ سپید

مشاوره تحصیلی و شغلی

یکی از مهمترین انتخاب های که افراد در زندگی شان با آن درگیر هستند انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل مناسب می باشد.
این کار معمولا در دو مرحله انجام می شود: ابتدا مصاحبه ی تشخیصی جامع و دریافت تاریخچه ی هویتی و شخصیتی و سپس انجام آزمونهای روانی مربوطه. همچنین کار به اینجا ختم نمی شود و پس از انتخاب رشته تحصیلی یا شغلی مشاور در کنار فرد باقی می ماند تا در مراحل اولیه ی امر و در پستی و بلندی های آغازین بتواند به سلامت عبور کرده و بر انجام حیطه ی مورد نظر مسلط بشود.
ما بهترین سالها ی عمرمان را در دانشگاه و در سر کار طی می کنیم و بسیار مهم است که این ساعات تحت فشار و فقط از سر انجام وظیفه گذرانده نشود و برای این منظور آگاهی و خودشناسی مهمترین مولفه می باشد.

گروه درمانی

گروه درمانی موثرترین نهضت در روان درمانی می باشد زیرا مراجع به صورت همزمان از تجربه ی تعداد دیگری از مراجعین بهره می برد. البته حضور درمانگر در فضای گروه درمانی در حکم تسهیل گر و کارگردان سناریوهای درمانی برای هر جلسه می باشد ولی مسلما آنقدر زمان وجود ندارد تا تحلیل ها و کارهای ویژه برای تک تک مراجعین انجام بدهد.
گروه های درمانی بر مبنای این فرضیه بنا شده اند که افراد در روابط، بیمار می شوند و در روابط نیز باید درمان بشوند. منتها روابطی که ما در اجتماع با آن روبرو هستیم پتانسیل خوبی برای تاثیرگذاری و درمانِ ما ندارند.
ولی گروه های درمانی هرکدام بر اساس یک نظریه ی آسیب شناسی و روان درمانی خاص اداره شده و با توجه به هزینه ی کمتری که نسبت به جلسات فردی دارند با استقبال همیشگی مراجعین روبرو هستند.
برای موضوعات مختلف گروه درمانی های گوناگونی در عالم روانشناسی هست مانند گروه مخصوص افراد دارای افزایش وزن، گروه برای زوجین، گروه آموزش مهارتهای فرزندپروری cprt، و ... همچنین گروه معنای زندگی قدیمی ترین گروهی است که در کلینیک کاغذ سپید به صورت مداوم اجرا می گردد و تنها کسانی می توانند در آن شرکت کنند که دوره های اولیه رواندرمانی فردی با رویکرد اگزیستانسیال را با درمانگر مربوطه گذرانده باشند.

کارگاههای آموزشی


برگزاری کارگاههای آموزشی از مهمترین فعالیتهای جاری در کلینیک های روانشناسی می باشد.
متاسفانه اکثرا از کودکی تاکنون، ما در معرض آموزش های مناسب و کاربردی در فضاهای آموزشی مان نبوده ایم.
کارگاه آموزش مهارتهای زندگی بر اساس اصول سازمان بهداشت جهانی، کارگاه مشاوره پیش از ازدواج، کارگاه مهارتهای زناشویی و مهارتهای فرزندپروری، کارگاه تحلیل فیلم های روانشناختی، کارگاه شناخت تفاوت های فردی زن و مرد و ... از جمله کارگاههای است که در کلینیک کاغذ سپید اجرا می گردد.

سنجش روانشناختی

ابزار های سنجش روانشناختی از جمله پیشرفتهای بزرگ علم روانشناسی هستند که در زمینه های مختلف می توانند به درمانگر کمک بکنند.
البته ما نسبت به استفاده ی نابجا و غیرتخصصی از این آزمونها و همچنین لیبل (برچسب) زدن به افراد هشدار می دهیم و خودمان هم مراقب هستیم که بهترین استفاده از این آزمونها آنهم توسط متخصصین صورت بگیرد.
برای کمک به کودکان و همچنین در مشاوره ی شغلی و تحصیلی استفاده از آزمونهای روانی بسیار کمک کننده خواهد بود.
انواع آزمونها (هوش برای سنین مختلف، شخصیت، مهارتهای حرکتی و ... ) در کلینیک کاغذ سپید موجود می باشد و زیر نظر متخصصین امکان اجرای آن ها میسر می باشد.

روان درمانی اگزیستانسیال

روان درمانگران اگزیستانسیال اعتقاد دارند که انسانها یک سری مولفه های بنیادی وجودی دارند که بخاطر کنار نیامدن درست با آنها مبتلا به دیگر مشکلات ریز و درشت روانشناختی می شوند.
این مسائل وجودی عبارتند از: مرگ آگاهی، تنهایی، آزادی، انتخاب، مسئولیت پذیری، معنای زندگی و پوچی و ... . همچنین این درمانگران به شدت بر کیفیت ارتباط برابر با مراجعین تاکید داشته و معتقدند اکثر مسائل مراجع در درون اتاق درمان و در درون ارتباط با روان درمانگر هم خود را نشان می دهد، بنابر این باید به کیفیت این ارتباط دقت کافی داشت و همچنین به تحلیل آن پرداخت.
کلینیک کاغذ سپید توسط قدیمی ترین روان درمانگر اگزیستانسیال در ایران تاسیس گشته و تاکید زیادی بر حضور بارقه هایی از این تفکر در خدمات مختلف مرکز وجود دارد از جمله در ارتباط با کودکان و بازی درمانی و همچنین در تاکید بر ارتباط درمانی انسانی توسط درمانگرانی که با سبک های دیگری کار می کنند.
از این رو دقت زیادی در انتخاب این درمانگران صورت می گیرد و ارزیابی های مداومی برای رضایت سنجی مراجعین صورت می گیرد.